Vester Thorup Højskole – klima, kreativitet og kystfiskeri

Vester Thorup ligger i Han Herred – midt mellem Thy og Vendsyssel – i noget af landets vildeste og smukkeste natur. Her er der højt til himlen og kort til havet.

Højskolens fundamentale værdier er bredde og rummelighed, hvor der er plads til både det kreative og det praktiske. Kreativitet, håndværk og en eksperimenterende indstilling har gode betingelser i et fællesskab, hvor der er plads til alle.

På Vester Thorup Højskole fylder naturen meget, og det er grundlæggende for højskolen, at der er fokus på klima og bæredygtighed. Det afspejler sig i vores fagudbud, vores køkken og måden vi rejser på. På Vester Thorup Højskole er vi en del af den konkrete omstilling, der er nødvendig, hvis man vil tage ansvar for fremtiden.

Den kreative linje

På den kreative linje kan du vælge mellem fag indenfor litteratur, musik og billedkunst. Du bestemmer selv, om du primært vil fokusere på ét af de tre hovedfag eller om du vil have fag fra alle hovedfagene.

Inden for de fag du vælger, kommer du til at arbejde med faget på tre niveauer: Teori, produktion og fremførelse. Du kommer til at arbejde teoretisk med dit fag, du kommer til at arbejde praktisk med dit fag og du kommer til at fremføre dit arbejde.

Fælles for hovedfagene er, at du kommer til at arbejde kreativt i et fællesskab, hvor nye idéer kan få luft under vingerne. Det kan fx være en koncert, en fernisering eller at publicere en tekst.

Hovedfag

MUSIK LITTERATUR BILLEDKUNST

 

Hav- og fiskerilinjen

På hav- og fiskerilinjen kan du lære bæredygtigt fiskeri, du kan lære traditionelt bådebyggeri og du kan komme med ud og sejle på havet.

Vi udbyder hav- og fiskerilinjen i et tæt samarbejde med Thorupstrand Kystfiskerlaug, der har til formål at drive bæredygtigt fiskeri, hvor havbunden skånes og Jammerbugts økosystem bevares.

Som elev på hav- og fiskerilinjen bliver du en del af det lokale fiskeri ved Thorupstrand, og du kommer til at fiske til havs med A 126 Hebron

Indhold og undervisning

– Praktisk fiskeri. Fiskeri til havs med A 126 Hebron af Thorupstrand med elevernes egne redskaber, salg af egen fangst, eget regnskab, køb af garn. Vær opmærksom på, at det først bliver muligt at komme med ud og fiske, når sikkerhedskurset er bestået.
– Kystfartøjer. Undervisning hos Han Herred Havbåde og havbådeværft.
– Klargøring af A 126 Hebron af Thorupstrand samt vedligehold af redskaber og både.

På land vil der blive arbejdet med

– Fisk, fiskemetoder og fiskeredskaber
– Havbund, habitater og fiskebestande
– Kystfiskeri: udvikling og vilkår
– Kystfiskeriets organisationsformer: partsfiskeri, kvotelaug, fiskeriforening
– Andelsbevægelsen, skudehandel, leve- og livsformer, lokalhistorie
– Hvordan finder man fisken?
– Fiskeriforvaltning og kvotesystemet
– Kvalitet, bæredygtighed, skånsomhed og afsætning.

Byg traditionelle havbåde

I samarbejde med Han Herred Havbåde kan du lære mere om det traditionelle bådebyggerhåndværk. På bådeværftet får du mulighed for at deltage i arbejdet med at at bygge, restaurere og vedligeholde de traditionelle træbåde, der er typiske for området.

Han Herred Havbåde restaurerer gamle, egnstypiske havbåde. Desuden bygges nye havbåde til fiskerne i Thorupstrand, ligesom de gamle både repareres.

Relevante kurser

Hav- og fiskerilinjen starter med et førstehjælpskursus, som er fælles for alle elever på højskolen. Derefter følger et sikkerhedskursus, som varer tre uger, og som ligger i begyndelsen af kursusforløbet lige efter introduktionsugen. Hvis du vil være fisker, er sikkerhedskurset obligatorisk. På sikkerhedskurset lærer du om alt det, der er nødvendigt at vide, hvis der opstår en nødsituation på havet.

Når du har gennemført sikkerhedskurset, får du mulighed for at tage med båden ud og være en del af fiskernes dagligdag, og du vil også få andel i dagens fangst.

Efter sikkerhedskurset starter navigations- og radiokurset. På navigationskurset lærer du om færdselsreglerne på havet, hvordan du finder vej fra, hvor du befinder sig, til dit bestemmelsessted. Radiokurset sikrer, at du kan virke som radiooperatør om bord på et skib.

 

 

TILMELDING

Valgfag

Valgfagene kan variere, og der kan forekomme ændringer i vores udbud, men vi vil altid bestræbe os på at imødekomme valgfagsønsker fra vores elever

Filosofi

Hvad vil det sige at være menneske? Hvad er sandheden? Vi skal beskæftige os med de store tænkere, de forskellige filosofiske retninger og hvordan det giver mening i en moderne konktekst. Vi skal diskutere store og små emner, hvor du bliver udfordret og skal tage stilling til dig selv og andres standpunkter.

Psykologi

Hvem er jeg? Psykologien giver dig en grundlæggende indsigt i hvordan du og andre mennesker tænker, handler og føler. Vi prøver at skabe en forståelse for hvorfor mennesker handler og reagerer som de gør i forskellige situationer. Vi prøver at forstå de psykiske mekanismer, der er på spil mellem mennesker, og gennem undervisningen vil du måske også nærme dig en større selvindsigt og forståelse for dine egne ressourcer.

Podcast

Lav din egen podcast. Vi skal arbejde med det rent tekniske: optagelse, redigering og distribution. Vi skal arbejde med interviewteknik, idéudvikling, skrive manuskript og arbejde med den gode fortælling. Vi skal se på lyddesign, lydeffekter og brug af baggrundsmusik.

Øl- og ciderbrygning

Vil du lære at lave hjemmebrygget cider og øl? Vi skal eksperimentere og prøve os frem. Gennem forløbet kommer du både til at arbejde med vildgæring samt forskellige velkendte gærtyper. Forløbet vil også byde på et bryggeribesøg.

Fix det selv

Er der hul i dine bukser? Er din cykel gået i stykker? Uanset hvad det er, så prøver vi, om det kan repareres eller forbedres i det her fag. Derudover har du også mulighed for at lære almindelige praktiske kundskaber som at lappe din cykel, bore et hul i væggen, sætte en lampe op eller lave andre praktiske ting, der kan være givtigt i en almindelig hverdag.

Fotografi

Du lærer grundlæggende teorier og praksis. Du lærer komposition, indstilling, lys, virkemidler og genrer. Du lærer også hvordan det gode fotografi fortæller en historie. Vi skal både prøve at tage billeder ude og inde, af naturen og af mennesker. Vi skal arbejde med det opstillede og det umiddelbare. Vi skal både redigere digitale fotos og fremkalde i mørkekammer.

Naturens spisekammer

Hvis man leder de rigtige steder, så kan man finde noget at spise året rundt i den danske natur. Vi skal ud og finde spiselige planter, svampe og bær. Vi skal ud og fange strandkrabber, samle muslinger og østers – og tilberede det selv. Vi skal lære forskellige typer af fisk at kende, vi skal lære at rense en fisk og vi skal prøve at tilberede fisken på forskellige måder.

MTB

I området omkring Vester Thorup er der masser af fantastisk natur og nogle fantastiske mountainbike-baner. . Ruten i Svinkløv Plantage er kåret til Danmarks bedste. Vi udbyder valgfaget i MTB  i samarbejde med Mountainbike Slettestrand, som har et team af dygtige instruktører, der både kan undervise nybegyndere, øvede ryttere og eliteryttere. Uanset om du er øvet eller nybegynder, så er valgfaget i MTB til dig, der gerne vil ud og være aktiv.

Fermentering og konservering

Hvis man skal følge årstiderne og spise det, der er i sæson – så skal man konservere og gemme de gode madvarer, når der er overskud. Vi sylter, henkoger og fermenterer af sensommerens overskud, så vi er klar, når vinteren kommer. Vi skal eksperimentere og afprøve forskellige teknikker, der kan gøre os klogere på fermentering og konservering.

Outdoor og friluftsliv

Du lærer at begå dig i naturen. Vi skal ud i naturen, vi skal lave bål og vi skal overnatte udenfor. En del af faget inkluderer også forskellige aktiviteter som klatring, kajak og sejlads. Derudover taler vi om hvordan man færdes ansvarligt i naturen, og hvordan man aflæser naturen.

Navigations- og radiokursus

Navigation handler om færdselsreglerne på havet og hvordan du finder vej til dit bestemmelsessted. Radiokurset lærer dig at fungere som radiooperatør om bord på et skib. På valgfaget får du mulighed for at komme med ud på havet sammen med fiskerne fra Thorupstrand. Navigations- og radiokurset starter med et sikkerhedskursus, som du skal bestå for at komme med ud og sejle.

Retorik

Retorik handler om at argumentere og tale overbevisende. Du får en introduktion til retorikkens begreber og du kommer til selv at træne fremlægning, argumentation og at skrive samt fremføre en tale. Vi kommer til at arbejde med forskellige virkemidler, vi skal se på gode og dårlige eksempler og vi skal arbejde med at få kontrol over nervøsiteten.

Skriveværksted

Skriveværkstedet er både for dig, der godt kan lide at skrive – eller dig, der gerne vil i gang med at skrive. Vi skal arbejde med forskellige genrer, vi skal se på forskelle typer af tekster og vi skal øve os i at skrive. Vi skal arbejde med formidling, journalistik og kreativ skrivning. Der vil være rig mulighed for at arbejde med lige den type af tekst, du gerne vil arbejde med.

Lærere

Anni Pedersen

Anni er cand.mag. i litteraturhistorie og retorik fra Aarhus Universitet.

Anni er forstander på Vester Thorup Højskole. Anni bruger sin kulturvidenskabelige faglighed samt viden om bæredygtighed, grøn omstilling, klimavenlig madlavning og spiselige planter i naturen til at bygge bro mellem de kreative fag og det konkrete ønske om at skabe en klimavenlig højskole, der tager ansvar og er en del af den grønne omstilling.

Anni fokuserer blandt andet på forholdet mellem bæredygtighed og væredygtighed: En del af at skabe en bæredygtig fremtid handler også om at se på vores forbrug, vores økonomi og den måde vi tilrettelægger vores liv på.

Ane Kirk

Ane er Master in Social Science fra Lunds Universitet.

Ane er sociolog og optaget af aktivisme og lokalområdets spændende oprørshistorie, og hun vil sammen med eleverne sætte fokus på, hvordan følelser af uretfærdighed eller bekymring kan gøres til handling. Ane er naturelsker og underviser i friluftsliv og at sanke urter, svampe og bær i naturen. Ane er desuden skolens studievejleder, og hun vil have fokus på hvordan man skaber kærlige og inspirerende fællesskaber på højskolen. 

Ane har brugt noget af sin ungdom i Sydsudan, været højskolelærer på Krogerups ’Verden brænder’-linje og er redaktør på antologien Åbnede og lukkede døre – en antologi om køn i pædagogik.

Carsten Theede

Carsten er cand.mag. i oplevelsesøkonomi og litteraturhistorie fra Aarhus Universitet.

Carsten underviser blandt andet i at lave projekter med social innovation, samskabelse, deleøkonomi og bæredygtig transport. Carsten bruger sin baggrund inden for entreprenørskab og grøn innovation til at undersøge og udfordre, hvad det betyder at leve grønt og bæredygtigt.

Carsten er grøn iværksætter og stifter af Blaffernationen, der udbreder blafferkultur i Danmark ved at kultivere tillid og nysgerrighed. Carsten har lavet Danmarks første officielle blafferstoppesteder, som han arbejder på at udbrede til hele Danmark, og han har været blaffervært på seks tv-programmer med TV2 Lorry.

Gert Kristensen

Gert Kristensen

Gert er fisker og en del af Thorupstrand Kystfiskerlaug. Gert underviser på hav- og fiskerlinjen.

Matilde Lykke

Matilde er cand.scient. i antropologi fra Københavns Universitet.

Matilde laver projektforløb, hvor elevernes egne ideer sættes fri og hvor der skabes personlig udvikling for den enkelte.

Som en del af undervisningen bruger Matilde sin erfaring fra projektudvikling, samskabelsesprocesser og selvledelse – samt antropologi og kulturforståelse. I undervisningen skaber Matilde et rum, hvor modet til bidrage og sætte sig selv på spil vokser frem, og hvor eleverne får konkret erfaring med at omsætte deres ideer til reelle projekter. Matilde er også mindfulnessinstruktør.

Rasmus Thybo Jensen

Ph.d. i filosofi fra Københavns Universitet.

Rasmus beskæftiger sig med at gøre det filosofiske levende og nærværende. Gennem sin undervisning udforsker Rasmus de spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares af videnskaberne eller andre autoriteter.

Rasmus er optaget af, hvordan vi kan opfatte os selv som en del af naturen snarere end hævet over den – og samtidig fastholde, at mennesket har et særligt ansvar over for naturen, os selv og hinanden. Klimaudfordringerne giver mulighed for at reflektere over menneskets rolle i naturen.

Rikke Bakman

Rikke er uddannet ved Det Fynske Kunstakademi og Malmø Tegneserieskole.

Rikke underviser blandt andet i billedkunst, hvor hun tager udgangspunkt i naturen omkring Vester Thorup Højskole og bruger det kreative til både at fremstille det dramatiske i naturen og til at zoome ind på de helt små detaljer. Hun vil undervise i den personlige fortælling som udgangspunktet for det at udtrykke sig kreativt.

Rikke er tegner og forfatter, og hendes værker lægger sig i krydsfeltet mellem litteratur, billedkunst og tegneserie. Rikke er forfatter til den selvbiografiske ”Glimt” (2011), som er én af de første store grafiske romaner på dansk, og Rikke har både fået Ping-prisen og Kulturministeriets Illustratorpris for romanen. Bogen er oversat til flere sprog selvom bogen foregår i et meget lokalt miljø. Hele bogen foregår over en sommerdag ved Vesterhavet set fra et barns blik.