Vester Thorup Højskole

Vester Thorup Højskole er en nystartet højskole i vandkanten af Danmark.

Vester Thorup ligger i Han Herred – midt mellem Thy og Vendsyssel – i noget af landets vildeste og smukkeste natur. Her er der højt til himlen og kort til havet.

Højskolens fundamentale værdier er bredde og rummelighed, hvor der er plads til både det kreative og det praktiske. Håndværk, kreativitet og en eksperimenterende indstilling har gode betingelser i et fællesskab, hvor der er plads til alle.

På Vester Thorup Højskole fylder naturen meget, og det er grundlæggende for højskolen, at der er fokus på klima og bæredygtighed. Det afspejler sig i vores fagudbud, vores køkken og måden vi rejser på. På Vester Thorup Højskole er vi en del af den konkrete omstilling, der er nødvendig, hvis man vil tage ansvar for fremtiden.

Den kreative linje

På den kreative linje kan du vælge mellem fag indenfor litteratur, musik og billedkunst. Du bestemmer selv, om du primært vil fokusere på ét af de tre hovedfag eller om du vil have fag fra alle hovedfagene.

Inden for de fag du vælger, kommer du til at arbejde med faget på tre niveauer: Teori, produktion og fremførelse. Du kommer til at arbejde teoretisk med dit fag, du kommer til at arbejde praktisk med dit fag og du kommer til at fremføre dit arbejde.

Fælles for hovedfagene er, at du kommer til at arbejde kreativt i et fællesskab, hvor nye idéer kan få luft under vingerne. Det kan fx være en koncert, en fernisering eller at publicere en tekst.

Hovedfag

MUSIK LITTERATUR BILLEDKUNST

 

Hav- og fiskerilinjen

På hav- og fiskerilinjen kan du lære bæredygtigt fiskeri, du kan lære traditionelt bådebyggeri og du kan komme med ud og sejle på havet.

Vi udbyder hav- og fiskerilinjen i et tæt samarbejde med Thorupstrand Kystfiskerlaug, der har til formål at drive bæredygtigt fiskeri, hvor havbunden skånes og Jammerbugts økosystem bevares.

Som elev på hav- og fiskerilinjen bliver du en del af det lokale fiskeri ved Thorupstrand, og du kommer til at fiske til havs med A 126 Hebron

Indhold og undervisning

– Praktisk fiskeri. Fiskeri til havs med A 126 Hebron af Thorupstrand med elevernes egne redskaber, salg af egen fangst, eget regnskab, køb af garn. Vær opmærksom på, at det først bliver muligt at komme med ud og fiske, når sikkerhedskurset er bestået.
– Kystfartøjer. Undervisning hos Han Herred Havbåde og havbådeværft.
– Klargøring af A 126 Hebron af Thorupstrand samt vedligehold af redskaber og både.

På land vil der blive arbejdet med

– Fisk, fiskemetoder og fiskeredskaber
– Havbund, habitater og fiskebestande
– Kystfiskeri: udvikling og vilkår
– Kystfiskeriets organisationsformer: partsfiskeri, kvotelaug, fiskeriforening
– Andelsbevægelsen, skudehandel, leve- og livsformer, lokalhistorie
– Hvordan finder man fisken?
– Fiskeriforvaltning og kvotesystemet
– Kvalitet, bæredygtighed, skånsomhed og afsætning.

Byg traditionelle havbåde

I samarbejde med Han Herred Havbåde kan du lære mere om det traditionelle bådebyggerhåndværk. På bådeværftet får du mulighed for at deltage i arbejdet med at at bygge, restaurere og vedligeholde de traditionelle træbåde, der er typiske for området.

Han Herred Havbåde restaurerer gamle, egnstypiske havbåde. Desuden bygges nye havbåde til fiskerne i Thorupstrand, ligesom de gamle både repareres.

Relevante kurser

Hav- og fiskerilinjen starter med et førstehjælpskursus, som er fælles for alle elever på højskolen. Derefter følger et sikkerhedskursus, som varer tre uger, og som ligger i begyndelsen af kursusforløbet lige efter introduktionsugen. Hvis du vil være fisker, er sikkerhedskurset obligatorisk. På sikkerhedskurset lærer du om alt det, der er nødvendigt at vide, hvis der opstår en nødsituation på havet.

Når du har gennemført sikkerhedskurset, får du mulighed for at tage med båden ud og være en del af fiskernes dagligdag, og du vil også få andel i dagens fangst.

Efter sikkerhedskurset starter navigations- og radiokurset. På navigationskurset lærer du om færdselsreglerne på havet, hvordan du finder vej fra, hvor du befinder sig, til dit bestemmelsessted. Radiokurset sikrer, at du kan virke som radiooperatør om bord på et skib.

Ture ud af huset

På hav- og fiskerilinjen vil der blive ekskursioner og ture ud af huset sammen med eleverne fra den kreative linje. Det kan være musikarrangementer, ture i teatret og biografen, sports- og friluftsarrangementer, museumsbesøg, og ture til events som fx Kulturmødet Mors og Ordkraft i Aalborg.

Kreative fag og valgfag

Som elev på hav- og fiskerilinjen vælger du selv de valgfag, du har lyst til at beskæftige dig med. Du har også mulighed for at vælge fag på den kreative linje, hvis du har lyst til det.

 

TILMELDING

Forstander

Anni Pedersen

35 år // cand.mag. i litteraturhistorie og retorik fra Aarhus Universitet

Anni Pedersen har de seneste tre år arbejdet som selvstændig tekstforfatter og kommunikationskonsulent. Før det har Anni blandt andet arbejdet med undervisning og forskningsformidling om læring og digitale medier.

Et bæredygtigt liv

Vi skal begynde at tænke anderledes og se på vores forbrug på en ny måde. Vi skal tage klimaproblemerne alvorligt – men vi skal også huske nysgerrigheden og kreativiteten. Vi skal se mod fremtiden med optimisme, og på Vester Thorup Højskole vil vi arbejde for at give håb, viden og handlekraft til næste generation.

Bæredygtighed handler ikke kun om CO2 og klimaforandringer, det handler også om at spørge: hænger vores forbrug, økonomi samt arbejds- og privatliv sammen? Væredygtighed kan man kalde det. Bæredygtighed og væredygtighed følges ad, og på Vester Thorup Højskole skal der være plads til at diskutere, hvordan vi tilrettelægger vores liv, så vi samtidig gør det bedste for os selv, for vores samfund og for vores fremtid. Helt konkret betyder det blandt andet, at man her på skolen lærer og ser de gode eksempler i praksis: At maden er lokal og bæredygtig. At skolens transportformer er bæredygtige. At man reparerer i stedet for at smide ud.

En højskole for lokalområdet

Vester Thorup Højskole er først og fremmest til for sine elever, men dernæst også for de ansatte og for lokalområdet. Det betyder, at lokalområdets borgere er velkomne på skolen – de bliver inviteret med indenfor. Vi holder fællesspisning, koncerter og foredrag, hvor lokalområdet er velkomne til at deltage.

Vester Thorup Højskole er en højskole, der gerne vil gøre en forskel for de mennesker, som højskolen er i berøring med.

Lærere

Anni Pedersen

Anni er cand.mag. i litteraturhistorie og retorik fra Aarhus Universitet.

Anni er forstander på Vester Thorup Højskole. Anni bruger sin kulturvidenskabelige faglighed samt viden om bæredygtighed, grøn omstilling, klimavenlig madlavning og spiselige planter i naturen til at bygge bro mellem de kreative fag og det konkrete ønske om at skabe en klimavenlig højskole, der tager ansvar og er en del af den grønne omstilling.

Anni fokuserer blandt andet på forholdet mellem bæredygtighed og væredygtighed: En del af at skabe en bæredygtig fremtid handler også om at se på vores forbrug, vores økonomi og den måde vi tilrettelægger vores liv på.

Ane Kirk

Ane er Master in Social Science fra Lunds Universitet.

Ane er sociolog og optaget af aktivisme og lokalområdets spændende oprørshistorie, og hun vil sammen med eleverne sætte fokus på, hvordan følelser af uretfærdighed eller bekymring kan gøres til handling. Ane er naturelsker og underviser i friluftsliv og at sanke urter, svampe og bær i naturen. Ane er desuden skolens studievejleder, og hun vil have fokus på hvordan man skaber kærlige og inspirerende fællesskaber på højskolen. 

Ane har brugt noget af sin ungdom i Sydsudan, været højskolelærer på Krogerups ’Verden brænder’-linje og er redaktør på antologien Åbnede og lukkede døre – en antologi om køn i pædagogik.

Berit Johnsen

Berit er cand.mag. i dansk, engelsk og psykologi.

Berit underviser blandt andet i psykologi og kunsthistorie.

Berit har en mangeårig erfaring som underviser på VUC, gymnasiet, Det Grønlandske Hus og Folkeuniversitet. Hun har desuden udgivet en bog om bronzealderens religion, Det kosmiske bryllup og været redaktør på De, der drog udAvalannerit – om grønlandske studerende i Danmark, skrevet et bidrag til Hver fugl synger - : en antologi af forfattere med tilknytning til Jammerbugten samt skrevet adskillige artikler.

Carsten Theede

Carsten er cand.mag. i oplevelsesøkonomi og litteraturhistorie fra Aarhus Universitet.

Carsten underviser blandt andet i at lave projekter med social innovation, samskabelse, deleøkonomi og bæredygtig transport. Carsten bruger sin baggrund inden for entreprenørskab og grøn innovation til at undersøge og udfordre, hvad det betyder at leve grønt og bæredygtigt.

Carsten er grøn iværksætter og stifter af Blaffernationen, der udbreder blafferkultur i Danmark ved at kultivere tillid og nysgerrighed. Carsten har lavet Danmarks første officielle blafferstoppesteder, som han arbejder på at udbrede til hele Danmark, og han har været blaffervært på seks tv-programmer med TV2 Lorry.

Gert Kristensen

Gert Kristensen

Gert er fisker og en del af Thorupstrand Kystfiskerlaug. Gert underviser på hav- og fiskerlinjen.

Matilde Lykke

Matilde er cand.scient. i antropologi fra Københavns Universitet.

Matilde laver projektforløb, hvor elevernes egne ideer sættes fri og hvor der skabes personlig udvikling for den enkelte.

Som en del af undervisningen bruger Matilde sin erfaring fra projektudvikling, samskabelsesprocesser og selvledelse – samt antropologi og kulturforståelse. I undervisningen skaber Matilde et rum, hvor modet til bidrage og sætte sig selv på spil vokser frem, og hvor eleverne får konkret erfaring med at omsætte deres ideer til reelle projekter. Matilde er også mindfulnessinstruktør.

Rasmus Thybo Jensen

Ph.d. i filosofi fra Københavns Universitet.

Rasmus beskæftiger sig med at gøre det filosofiske levende og nærværende. Gennem sin undervisning udforsker Rasmus de spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares af videnskaberne eller andre autoriteter.

Rasmus er optaget af, hvordan vi kan opfatte os selv som en del af naturen snarere end hævet over den – og samtidig fastholde, at mennesket har et særligt ansvar over for naturen, os selv og hinanden. Klimaudfordringerne giver mulighed for debatter at debattere menneskets rolle i naturen.

Rikke Bakman

Rikke er uddannet ved Det Fynske Kunstakademi og Malmø Tegneserieskole.

Rikke underviser blandt andet i billedkunst, hvor hun tager udgangspunkt i naturen omkring Vester Thorup Højskole og bruger det kreative til både at fremstille det dramatiske i naturen og til at zoome ind på de helt små detaljer. Hun vil undervise i den personlige fortælling som udgangspunktet for det at udtrykke sig kreativt.

Rikke er tegner og forfatter, og hendes værker lægger sig i krydsfeltet mellem litteratur, billedkunst og tegneserie. Rikke er forfatter til den selvbiografiske ”Glimt” (2011), som er én af de første store grafiske romaner på dansk, og Rikke har både fået Ping-prisen og Kulturministeriets Illustratorpris for romanen. Bogen er oversat til flere sprog selvom bogen foregår i et meget lokalt miljø. Hele bogen foregår over en sommerdag ved Vesterhavet set fra et barns blik.