TAK for udbytterigt Idéværksted

“Vi er et sted, hvor der er højt til himlen og kort til havet”

Så har vi haft Ideværksted på Vester Thorup Højskole. Tak til alle jer, der var mødt op. I var med til at gøre det til en dejlig dag, hvor vi i fællesskab kom med idéer til, hvordan vi kan få unge fra hele Danmark til at vælge præcis vores højskole.

Og det kan nok være, at der kom idéer på bordet.

Vi startede med sang og en kort præsentation af de tanker, der allerede lå om højskolens profil og værdier. Både kreativitet og natur skal spille en vigtig rolle, og det skal ske i et samspil med lokalsamfundet.

Tanja Miller, som er docent på UCN og medlem af bestyrelsen, ledte os sikkert igennem dagen, hvor alle gav deres besyv med.

Der var fokus på at benytte sig af de lokale muligheder og få et samarbejde med de lokale foreninger. Eleverne skal lære om naturen her bl.a. gennem overlevelsesture, havkajakker og mountain bike. Med hensyn til det kreative skal det ske i et samarbejde med lokale billedkunstnere, forfattere og musikere. Og så skal højskolen være et naturligt samlingssted for de lokale, som vil blive indbudt til fællesspisning, dans og diverse andre arrangementer.

Som en af deltagerne sagde:

“Vi er et sted, hvor der er højt til himlen og kort til havet”

Det næste, vi har på programmet er Standbar i weekenden 13.-15 juli og derefter vores brag af et sommerkursus fra d. 15. til 21. juli. Vi kan stadig godt bruge mange flere deltagere. Måske har I selv lyst til at være med, måske kender I nogen, der har. Under alle omstændigheder vil det være en stor hjælp, hvis I vil reklamere for det og eventuelt dele opslaget på FaceBook.

De bedste hilsner
Berit Johnsen

På vegne af bestyrelsen

 

PS. Hvis nogle af jer ligger inde med brugte havemøbler, er vi de glade aftagere.