Generalforsamling 2. april kl. 19

Indkaldelse til generalforsamling d. 2. april 2019 kl. 19.00 på Vester Thorup Højskole, Thorup Strandvej 12-14, 9690 Fjerritslev.

Dagsorden:

– Valg af dirigent
– Bestyrelsens beretning
– Forstanderens beretning
– Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
– Indkomne forslag
– Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
– Fastsættelse af kontingent
– Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

Siden sidst er der kommet endnu mere turbo på PR arbejdet. Bl.a. er vi i gang med at gøre vores hjemmeside bedre og mere overskuelig, og vi er i gang med at lave nye foldere til uddeling på uddannelsesinstitutioner mm.

Programmet for det næste korte kursus er nu på plads, som I kan se her på hjemmesiden

Hvis ikke I har betalt kontingent til skolekredsen for 2019, så husk at gøre det inden generalforsamlingen. Det er 100 kr. til kontonummer: 9135 0000193453. Husk også at anføre navn og e-mail adresse.

Vi håber at se jer til generalforsamlingen.