Reception: Ny bog om de danske højskoler

Tidligere højskoleforstander Arnth Nielsen, Vodskov, er klar med bogen “Højskolehistorie – i uddrag”, der præsenteres på Vester Thorup Højskole, Danmarks yngste højskole, den 4. maj kl. 16.

I år er det 175 år siden den første højskole i Danmark blev oprettet, nemlig Rødding Højskole i Sønderjylland. I den anledning har tidligere højskoleforstander Arnth Nielsen, Vodskov, påtaget sig opgaven at dykke ned i de danske højskolers historie for at afdække højskolens egenart – specielt den grundtvigske – og højskolens samfundsmæssige betydning både før og nu.

Det er blevet til bogen “Højskolehistorie – i uddrag”, som præsenteres ved en reception på Vester Thorup Højskole.

I sin nye bog gennemgår Arnth Nielsen historien om en række af de gamle grundtvigske højskoler − hvad der førte til oprettelsen, hvilke personligheder der prægede skolen, hvad der var skolens særlige profil, og hvilke udfordringer skolen mødte op gennem årtierne. Ikke mindst belyses skellet mellem land og by, idet højskolerne oprindelig hentede langt hovedparten af eleverne blandt karle og piger fra landet. Dette ændrede sig med landbrugets mekanisering i 1950’erne, og fra årene omkring ungdomsoprøret i 1968 ændredes billedet totalt, så højskolerne derefter fik størst søgning fra bymiljøerne.

Også en lang række af de andre problematikker, som højskolen har måttet slås med, tager Arnth Nielsen op i “Højskolehistorie”. Skulle højskolen kunne uddanne og ikke bare danne unge mennesker – altså skulle højskolen være kompetencegivende ud over at bibringe livsoplysning og give mulighed for at opøve færdigheder inden for gymnastik, håndarbejde og forskellige praktiske og boglige fagområder?

Arnth Nielsen benytter sig af et omfattende kildemateriale og bringer mange forskellige holdninger til højskolen og højskolebevægelsen i spil.

Anth Nielsen vil fortælle om bogen, og derudover byder eftermiddagen på kaffe og fællessang.

Arrangementet er gratis og alle interesserede er velkomne til receptionen.