Ånd og tanke

Fortælling og litteratur

Vi arbejder med en bred forståelse af begrebet ”fortælling”, og vi skal derfor både arbejde med lyd, litteratur og forskellige medieplatforme. Vi skal arbejde på tværs af genrer med både det skrevne og det talte ord. Vi skal læse, lytte, analysere, fortolke og diskutere.

Tegning

I tegnefaget bliver du undervist i forskellige metoder og udtryksformer, og du bliver støttet i at kaste dig ud i selv at eksperimentere og udtrykke dig. I løbet af året vil der blive arrangeret ekskursioner til museer og udøvende kunstnere, og der vil være udstillinger på skolen af jeres værker. 

Musik og fællesskab

Vil du gerne lære at spille på et instrument? I faget undervises der i musikforståelse, teori og rytmik. Fokus er på at lære at skabe et fællesskab gennem musikken: Det kan fx være at spille til fællessang, spille på guitar ved bålet eller skrive din egen sang på ukulelen. Ud over at spille på et instrument, lærer du også at spille med andre og turde optræde foran publikum. 

Eksistens

Etik, moralfilosofi, menneskerettighederne og eksistentialisme. Hvad er et menneske? Hvad er sandhed? Faget beskæftiger sig med de store tænkere, de forskellige filosofiske retninger og hvordan det giver mening i en moderne kontekst. Vi skal diskutere store og små emner, hvor vi bliver udfordrede og skal tage stilling til egne og andres standpunkter.

Psykologi

Hvem er jeg? Psykologien giver os en grundlæggende indsigt i, hvordan vi som mennesker tænker, handler og føler. Vi prøver at skabe en forståelse for, hvorfor mennesker handler og reagerer som de gør i forskellige situationer. Hvad sker der, når vi kommer ud, hvor vi ikke kan bunde? Hvad sker der i samspillet mellem mennesker? Hvornår går det godt, og hvornår går det galt?