Bestyrelsen

Berit Johnsen, formand – Cand. mag og mangeårig underviser ved bl.a. VUC Jammerbugt. En af initiativtagerne til Vester Thorup Højskole.

Anders Moltsen, næstformand – tidligere forstander for Vester Thorup Efterskole og også en af initiativtagerne til Vester Thorup Højskole

Gitte Nielsen – Lærer på Hannæs Skole og tidligere lærer på Vester Thorup Efterskole. Gitte er også en af initiativtagerne til Vester Thorup Højskole.

Inga Sand Sørensen – advokat i Fjerritslev.

Niels Jørgen Pretzmann – medlem af kommunalbestyrelsen for Venstre i Jammerbugt Kommune.

Susanne Knudsen – landdistriktsrådets repræsentant for Hjortdal.

Palle. L. Nielsen – revisor og stifter af rådgivningsfirmaet Fri Fugl ApS, Fjerritslev.

Formålbeskrivelse for højskolen

Institutionens formål er at drive en højskole inden for rammerne af de gældende regler om folkehøjskoler. Formålet med undervisningen er, at eleverne bliver i stand til at samarbejde på tværs af forskelligheder, at de opnår evne til at udtrykke sig på en kreativ og hensigtsmæssig måde, så de får mulighed for at gøre sig gældende i den løbende demokratiske debat, samt at de bliver bevidste om deres ansvar både på det personlige og det samfundsmæssige plan.

Endelig ønsker vi at give eleverne en bevidsthed om klimaforandringer og natur som fundament for vores liv.