Billedkunst

På hovedfaget billedkunst arbejder vi med mange forskellige medier, som blandt andet tegning, maleri, collage, grafik og landart. Fælles for alle medier er, at vi arbejder med udtrykket, stemningen og det personlige.

Vi arbejder med store udtryksfulde tegninger i blyant, tusch og kul. Enten tegner vi på højskolen, eller også tager vi ud i naturen omkring os. Vi øver os i at tegne efter virkeligheden, men vi bruger også erindringen, fantasien, musik og litteratur som inspirationskilder, når vi udforsker stemninger og udtryk. I naturen træner vi blikket for de oversete detaljer, og vi finder nye måder at få sansninger ned på papiret; eller måske arrangerer vi, hvad vi finder, og gør små indgreb i naturen, der ender som skulpturer og land art i landskabet.

Undervejs laver vi udstillinger, hvor vi både kommer ud af huset, fx med skulpturer på stranden, og bruger højskolen som ramme, fx efter et forløb med tegning og maleri. Vi tager også på inspirationsture til museer og udstillingssteder, som Skovsnogen (landart i skoven), Kunsten i Aalborg samt Kirsten Kjærs Museum og Grafikværksted.

Fortælling som drivkraft

Et eksempel på et forløb, er en erindringsworkshop, hvor vi bruger den personlige fortælling som drivkraft for det at tegne, male og skrive. Det er ofte i det personlige, at det spændingsfyldte og noget overraskende kraftfuldt findes. Vi vil blandt andet dykke ned i et væld af nyere grafisk litteratur, og vi laver vores egne tegneserier, som vi trykker som små zines.

I det hele taget vil vi, hver gang vi begynder på et nyt medie, kigge vi på andre kunstnere, som har arbejdet med enten dette medie eller det tema, som vi udforsker.

Åbent kunstværksted

Skolens billedskolelokale fungerer som et åbent kunstværksted, hvor der er mulighed for at arbejde, når lysten og inspirationen er der.

TILBAGE TIL DEN KREATIVE LINJE