Fællesfag

Naturen og mig

Faget tager fat på emner, som relaterer sig til forskellige forståelser af natursyn. Vi skal blive nysgerrige på menneskets forskellige eksistentielle tilgange til naturen. Hvordan skelner man mellem natur og kultur? Hvordan påvirker mennesket naturen, og hvordan påvirker naturen os? Hvordan beskytter og udnytter mennesker naturen i andre lande? Hvad gør det ved mennesket at leve i en tid med voldsomme klimaforandringer?


Samfundet og os

Faget har skiftende emner og temaer, der behandler politiske og eksistentielle problemstillinger i både et nutidigt og historisk perspektiv. Vi skal blandt andet arbejde med demokrati, andelsbevægelsen samt aktivisme og protestbevægelser. Hvordan skaber man fredelige forandringer i et moderne demokrati?


Grønt laboratorium

I faget Grønt laboratorium skaber vi forandring i den virkelige verden gennem partnerskaber med grønne virksomheder eller organisationer. På et langt ophold på højskolen kommer du igennem tre forløb på seks ugers varighed, hvor du bliver klogere på emner, der relaterer sig til grøn omstilling, vedvarende energi, naturbeskyttelse og genanvendelse. Læs mere om Grønt laboratorium