Valgfag

Naturens spisekammer

Du lærer at finde spiselige planter, svampe og bær i naturen. Du kommer til at fange strandkrabber og samle muslinger – og tilberede det selv. Du lærer at brygge øl og cider, og at fermentere, sylte og henkoge. Du vil blive introduceret til at holde bier og lave honning. Og så vil du lære forskellige typer af fisk at kende, lære at rense en fisk og prøve at tilberede fisken på forskellige måder.

Bæredygtig og klimavenlig turisme

Turismebranchen er stor og omfattende og bliver kun større. Middelklassen på verdensplan bliver større og flere får lyst til at rejse verden rundt, men hvordan kan vi rejse både klimavenligt og samtidig tage klimavenlige valg på de destinationer vi besøger? Mens vi venter på at fly bliver eldrevne, hvordan kan vi så rejse mere lokalt og med begge ben på jorden? Vi diskuterer alle dilemmaerne og forsøger at finde måder at rejse på, som ikke driver rovdrift på klodens ressourcer, men i stedet bidrager til en mere bæredygtig verden. Faget bliver en kombination af diskussion og konkrete løsninger, som afprøves i praksis.

Duelighedsbevis

Tag duelighedsbevis i navigation. Her lærer du både søvejsreglerne, og hvordan man navigerer til søs. På Han Herred Havbåde, vores partner på nabostranden, lærer du også i praksis at sejle en havbåd ud og ind over revlerne, at lande op på stranden og at sejle på det åbne hav. I dette fag får du både det teoretiske og det praktiske: Du lærer søvejsregler og basal navigation som ved et normalt duelighedsbevis, men derudover tilbyder vi dertil også den praktiske viden – hvordan man sejler i praksis.

Prøv kystfiskerlivet

Faget foregår på stranden, på kutterne og i pakhuset, hvor du får mulighed for at følge fiskerne og lærer om bæredygtigt kystfiskeri gennem praksis. Du kommer fx til at prøve forskellige fiskemetoder, sy garn, rense fisk, hjælpe med at trække kutterne på land, tage på fiskeauktion og filetere fisk. I løbet af faget bliver det også muligt at komme ud med en havbåd.

Mindfulness, vandring og stilhed ved havet

Du lærer teknikker til at finde ro i dig selv, blive bevidst om at trække vejret og spænde af i din krop. Vi bruger stranden og skoven til vandringer i stilhed, og til at finde roen til at være uden at skulle præstere. Faget giver dig større bevidsthed om dine tanker og følelser, og lærer dig at give lidt slip på din indre kritiker og have større omsorg for dig selv.

Mountainbike

I området omkring Vester Thorup ligger nogle af landets bedste mountainbike-baner. Uanset om du er øvet eller nybegyndere, så er valgfaget i MTB en mulighed for at komme ud og være aktiv i naturen. Valgfaget i MTB laves i samarbejde med Mountainbike Slettestrand, som har nogle af landets bedste udøvere og undervisere.

Friluftsliv

Du lærer at begå dig i naturen og aflæse naturen. Vi skal lave mad over bål, vandre, bygge shelters og overnatte udenfor. Faget inkluderer også forskellige aktiviteter som klatring og kajak. Mens vi er i naturen, reflekterer vi over, hvordan vi færdes ansvarligt i naturen.

Grøn mobilitet

Et teoretisk og praktisk fag, hvor du får viden om transport- og energisektorens store klimabelastning. Næsten al den CO2 som udledes i Danmark stammer fra olie, kul og gas. I faget sætter vi fokus på alternative og miljøvenlige transportformer – særligt samkørsel og blafferi – og på de fællesskaber og den tillid, som deleøkonomien ofte fører med sig.

Byg et bådhus i træ

På stranden i Thorupstrand står et faldefærdigt pakhus, som skal sættes i stand, så fiskerne og højskolen kan bruge det sammen. Du kommer til at bygge sammen med professionelle fagfolk, og I kommer også til at vedligeholde kutteren A 126 Hebron.

Beskyt biodiversiteten

Du lærer navne på dyr og planter i skoven, og du lærer om den massive biodiversitetskrise, som vi befinder os i netop nu. Arter uddør med aldrig før set hastighed. Du lærer om initiativer på verdensplan, der arbejder for at bremse udviklingen, og du kommer selv til at registrere arter og plante vilde blomsterhegn langs landbrugsmarker.

Køkkenhave og permakultur

Gennem teori og praksis lærer du at starte en køkkenhave med teknikker fra permakulturen som dyrkningsmetode. I vintermånederne forspirer vi, bygger højbede, udtænker design af køkkenhaven og laver kompost. Når foråret kommer planter vi ud og skaber en magisk, økologisk have på skolen. Vi samarbejder med Sandmosen 38, som er et professionelt mikro-skovlandbrug, der arbejder med permakultur. Der vil løbende være arbejdsdage på Sandmosen 38, hvor du får fingrene i den biointensive permakultur i fuldt flor.

Antropologi og livet ved havet

Antropologi handler om at forstå menneskers sociale liv, kultur, traditioner og samfund overalt i verden. Faget giver dig værktøjer til at undre dig over det velkendte, og se med nysgerrighed og forståelse på fremmed livsorganisering. Faget er primært et praktisk fag, hvor vi med antropologiens nysgerrighed tager ud og taler med de lokale og lærer om livet ved havet gennem deres livsfortællinger.

Fortælling og litteratur

Vi arbejder med en bred forståelse af begrebet ”fortælling”, og vi skal derfor både arbejde med lyd, litteratur og forskellige medieplatforme. Vi skal arbejde på tværs af genrer med både det skrevne og det talte ord. Vi skal læse, lytte, analysere, fortolke og diskutere.

Tegning

I tegnefaget bliver du undervist i forskellige metoder og udtryksformer, og du bliver støttet i at kaste dig ud i selv at eksperimentere og udtrykke dig. I løbet af året vil der blive arrangeret ekskursioner til museer og udøvende kunstnere, og der vil være udstillinger på skolen af jeres værker.

Musik og fællesskab

Vil du gerne lære at spille på et instrument? I faget undervises der i musikforståelse, teori og rytmik. Fokus er på at lære at skabe et fællesskab gennem musikken: Det kan fx være at spille til fællessang, spille på guitar ved bålet eller skrive din egen sang på ukulelen. Ud over at spille på et instrument, lærer du også at spille med andre og turde optræde foran publikum.

Eksistens

Etik, moralfilosofi, menneskerettighederne og eksistentialisme. Hvad er et menneske? Hvad er sandhed? Faget beskæftiger sig med de store tænkere, de forskellige filosofiske retninger og hvordan det giver mening i en moderne kontekst. Vi skal diskutere store og små emner, hvor vi bliver udfordrede og skal tage stilling til egne og andres standpunkter.

Psykologi

Hvem er jeg? Psykologien giver os en grundlæggende indsigt i, hvordan vi som mennesker tænker, handler og føler. Vi prøver at skabe en forståelse for, hvorfor mennesker handler og reagerer som de gør i forskellige situationer. Hvad sker der, når vi kommer ud, hvor vi ikke kan bunde? Hvad sker der i samspillet mellem mennesker? Hvornår går det godt, og hvornår går det galt?