Generalforsamling 2020

Hermed indkaldelse til generalforsamling mandag den 3. august 2020 kl. 19.30 på Vester Thorup Højskole, Thorup Strandvej 14, 9690 Fjerritslev.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forstanderens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af revisor
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Fastsættelse af kontingent
9. Eventuelt