Hav- og fiskerilinjen

På hav- og fiskerilinjen kan du lære bæredygtigt fiskeri, du kan lære traditionelt bådebyggeri og du kan komme med ud og sejle på havet.

Vi udbyder hav- og fiskerilinjen i et tæt samarbejde med Thorupstrand Kystfiskerlaug, der har til formål at drive bæredygtigt fiskeri, hvor havbunden skånes og Jammerbugts økosystem bevares.

Som elev på hav- og fiskerilinjen bliver du en del af det lokale fiskeri ved Thorupstrand, og du kommer til at fiske til havs med A 126 Hebron

Indhold og undervisning

– Praktisk fiskeri. Fiskeri til havs med A 126 Hebron af Thorupstrand med elevernes egne redskaber, salg af egen fangst, eget regnskab, køb af garn. Vær opmærksom på, at det først bliver muligt at komme med ud og fiske, når sikkerhedskurset er bestået.
– Kystfartøjer. Undervisning hos Han Herred Havbåde og havbådeværft.
– Klargøring af A 126 Hebron af Thorupstrand samt vedligehold af redskaber og både.

På land vil der blive arbejdet med

– Fisk, fiskemetoder og fiskeredskaber
– Havbund, habitater og fiskebestande
– Kystfiskeri: udvikling og vilkår
– Kystfiskeriets organisationsformer: partsfiskeri, kvotelaug, fiskeriforening
– Andelsbevægelsen, skudehandel, leve- og livsformer, lokalhistorie
– Hvordan finder man fisken?
– Fiskeriforvaltning og kvotesystemet
– Kvalitet, bæredygtighed, skånsomhed og afsætning.

Byg traditionelle havbåde

I samarbejde med Han Herred Havbåde kan du lære mere om det traditionelle bådebyggerhåndværk. På bådeværftet får du mulighed for at deltage i arbejdet med at at bygge, restaurere og vedligeholde de traditionelle træbåde, der er typiske for området.

Han Herred Havbåde restaurerer gamle, egnstypiske havbåde. Desuden bygges nye havbåde til fiskerne i Thorupstrand, ligesom de gamle både repareres.

Relevante kurser

Hav- og fiskerilinjen starter med et førstehjælpskursus, som er fælles for alle elever på højskolen. Derefter følger et sikkerhedskursus, som varer tre uger, og som ligger i begyndelsen af kursusforløbet lige efter introduktionsugen. Hvis du vil være fisker, er sikkerhedskurset obligatorisk. På sikkerhedskurset lærer du om alt det, der er nødvendigt at vide, hvis der opstår en nødsituation på havet.

Når du har gennemført sikkerhedskurset, får du mulighed for at tage med båden ud og være en del af fiskernes dagligdag, og du vil også få andel i dagens fangst.

Efter sikkerhedskurset starter navigations- og radiokurset. På navigationskurset lærer du om færdselsreglerne på havet, hvordan du finder vej fra, hvor du befinder sig, til dit bestemmelsessted. Radiokurset sikrer, at du kan virke som radiooperatør om bord på et skib.

 

 

TILMELDING