Kaffebord i vandkanten

Aktion mod bomtrawl

I efteråret 2019 inviterede Vester Thorup Højskole hele lokalområdet til formiddagskaffe i vandkanten ved Thorupstrand. Efter kaffen var drukket, blev kaffebordet smadret med en buldozer for at sætte fokus på de hollandske bomtrawlere, der smadrer hele havbunden i Skagerrak.

Artikel fra Nordjyske

Se billedgalleri fra aktionen

Baggrund for aktionen

Antallet af hollandske bomtrawlere er steget markant i Skagerrak. Det sætter både de lokale fiskere og det sårbare havmiljø under stort pres.

Ved blandt andet Thorupstrand fiskes der med naturskånsomme metoder, som står i skarp kontrast til det hollandske bomtrawl, der foregår ved, at man trækker tunge jernkæder hen over havbunden. De tunge jernkæder kvaser og hvirvler dyrene på havbunden op i vandet for at tiltrække større fisk. 

Efter intensivt at have gravet havbunden op ved at trække jernkæderne frem og tilbage over lange strækninger, er der efterfølgende kun ådselædene søstjerner og isinger tilbage. Det tager tid for havbunden, økosystemet, revene og dyrelivet at regenerere og genetablere sig selv, hvilket betyder, at fiskene er væk og grundlaget for det naturskånsomme fiskeri ødelægges.

Når man ser på bomtrawlernes dyre skibe, store brændstofforbrug og høje omkostninger til lønninger, så virker det usandsynligt, at der kan være økonomi i fiskeriet inden for de tilladte kvoter i Skagerrak. Der er velbegrundet mistanke om, at de hollandske bomtrawlere fisker mange flere fisk, end de må – hvilket er endnu en grund til at frygte for eksistensgrundlaget for Skagerraks naturskånsomme fiskere.

Aktivisme i undervisningen

På Vester Thorup Højskole er det en del af undervisningen, at vi samarbejder vi med lokale aktører og bakker op om det liv, der sker i landsbyen. Vi ønsker at skabe en grønnere fremtid i samarbejde med vores lokalområde, og vi gør det gerne via opsigtsvækkende og godhjertet grøn aktivisme i vores fag Grønt laboratorium.

Vi skaber grøn forandring i verden sammen med vores elever – og med alle andre, der vil være med.

Video fra Tv2 Nord

https://www.tv2nord.dk/nyheder/10-11-2019/1930/bulldozer-smadrer-kaffebord-pa-thorup-strand?v=0_3byn7fnx&autoplay=1#player

Artikler om aktionen

https://fjerritslevugeavis.dk/nyheder/et-smadret-kaffebord-som-protest-mod-bomtrawl-i-skagerrak/ed9139bc-5691-491a-8b12-e4744da472c
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11749510/vrede-vesterhavsfiskere-smadrede-kaffebord-i-protest-over-hollandske-konkurrenter
https://www.tvmidtvest.dk/tv2-nord/fiskere-smadrer-kaffebord-bomtrawlere-smadrer-skagerrak?fbclid=IwAR28-UOYjUD2bYL5RzTeCu3hrSB09LeE08l64zqBWWsr7P-0WaVs2AjfZ5Q

Artikler om bomtrawl


https://www.tv2nord.dk/tema/hollandske-bomtrawlere
https://www.information.dk/indland/leder/2019/08/bommen-bomtrawl
https://nordjyske.dk/plus/nordjylland/fiskere-imod-bomtrawlere-kontrollen-kraever-maend-med-haar-paa-brystet/1556ec1e-8899-4beb-9b25-e18b5aabadc5