Kaffebord i vandkanten

Vester Thorup Højskole inviterede hele lokalområdet til formiddagskaffe i vandkanten ved Thorupstrand den 10. november 2019. Efter kaffen var drukket blev kaffebordet smadret med en buldozer for at sætte fokus på de hollandske bomtrawlere, der også smadrer hele havbunden i Skagerrak.

Se video fra aktionen

Se billedgalleri fra aktionen

Baggrund for aktionen

Antallet af hollandske bomtrawlere er steget markant i Skagerrak. Det sætter både de lokale fiskere og det sårbare havmiljø under stort pres.

Ved blandt andet Thorupstrand fiskes der med naturskånsomme metoder, som står i skarp kontrast til det hollandske bomtrawl, der foregår ved, at man trækker tunge jernkæder hen over havbunden. De tunge jernkæder kvaser og hvirvler dyrene på havbunden op i vandet for at tiltrække større fisk. 

Efter intensivt at have gravet havbunden op ved at trække jernkæderne frem og tilbage over lange strækninger, er der kun ådselædene søstjerner og isinger tilbage. Det tager tid for havbunden, økosystemet, revene og dyrelivet at regenerere og genetablere sig selv, hvilket betyder, at grundlaget for det naturskånsomme fiskeri ødelægges.

Når man ser på bomtrawlernes dyre skibe, store brændstofforbrug og høje omkostninger til lønninger, så virker det usandsynligt, at der kan være økonomi i fiskeriet inden for de tilladte kvoter i Skagerrak. Der er velbegrundet mistanke om, at de hollandske bomtrawlere fisker mange flere fisk, end de må – hvilket er endnu en grund til at frygte for eksistensgrundlaget for Skagerraks naturskånsomme fiskere.

Læs mere

https://www.tv2nord.dk/tema/hollandske-bomtrawlere
https://www.information.dk/indland/leder/2019/08/bommen-bomtrawl
https://nordjyske.dk/plus/nordjylland/fiskere-imod-bomtrawlere-kontrollen-kraever-maend-med-haar-paa-brystet/1556ec1e-8899-4beb-9b25-e18b5aabadc5