Kaffebord i vandkanten

Søndag den 10. november kl. 10 inviterer Vester Thorup Højskole på formiddagskaffe i vandkanten ved Thorupstrand. Når vi har drukket kaffe og spist kage, smadrer vi hele kaffebordet for at sætte fokus på de hollandske bomtrawlere, der også smadrer hele havbunden i Skagerrak.

Baggrund for aktionen

I 2019 er antallet af hollandske bomtrawlere steget markant i Skagerrak. Det sætter både de lokale fiskere og det sårbare havmiljø under stort pres.

Ved blandt andet Thorupstrand fiskes der med naturskånsomme metoder, som står i skarp kontrast til det hollandske bomtrawl, der foregår ved, at man trækker tunge jernkæder hen over havbunden. De tunge jernkæder kvaser og hvirvler dyrene på havbunden op i vandet for at tiltrække større fisk. 

Efter intensivt at have gravet havbunden op ved at trække jernkæderne frem og tilbage over lange strækninger, er der kun ådselædene søstjerner og isinger tilbage. Det tager tid for havbunden, økosystemet, revene og dyrelivet at regenerere og genetablere sig selv, hvilket betyder, at grundlaget for det naturskånsomme fiskeri ødelægges.

Når man ser på bomtrawlernes dyre skibe, store brændstofforbrug og høje omkostninger til lønninger, så virker det usandsynligt, at der kan være økonomi i fiskeriet inden for de tilladte kvoter i Skagerrak. Der er velbegrundet mistanke om, at de hollandske bomtrawlere fisker mange flere fisk, end de må – hvilket er endnu en grund til at frygte for eksistensgrundlaget for Skagerraks naturskånsomme fiskere.

Læs mere

https://www.tv2nord.dk/tema/hollandske-bomtrawlere
https://www.information.dk/indland/leder/2019/08/bommen-bomtrawl
https://nordjyske.dk/plus/nordjylland/fiskere-imod-bomtrawlere-kontrollen-kraever-maend-med-haar-paa-brystet/1556ec1e-8899-4beb-9b25-e18b5aabadc5

Vær med

Kontakt

Anni Pedersen, forstander
Vester Thorup Højskole
Tlf. 51 89 68 30