Lærere

Anni Pedersen

Anni er cand.mag. i litteraturhistorie og retorik fra Aarhus Universitet.

Anni er forstander på Vester Thorup Højskole. Anni bruger sin kulturvidenskabelige faglighed samt viden om bæredygtighed, grøn omstilling, klimavenlig madlavning og spiselige planter i naturen til at bygge bro mellem de kreative fag og det konkrete ønske om at skabe en klimavenlig højskole, der tager ansvar og er en del af den grønne omstilling.

Anni fokuserer blandt andet på forholdet mellem bæredygtighed og væredygtighed: En del af at skabe en bæredygtig fremtid handler også om at se på vores forbrug, vores økonomi og den måde vi tilrettelægger vores liv på.

Ane Kirk

Ane er Master in Social Science fra Lunds Universitet.

Ane er sociolog og optaget af aktivisme og lokalområdets spændende oprørshistorie, og hun vil sammen med eleverne sætte fokus på, hvordan følelser af uretfærdighed eller bekymring kan gøres til handling. Ane er naturelsker og underviser i friluftsliv og at sanke urter, svampe og bær i naturen. Ane er desuden skolens studievejleder, og hun vil have fokus på hvordan man skaber kærlige og inspirerende fællesskaber på højskolen. 

Ane har brugt noget af sin ungdom i Sydsudan, været højskolelærer på Krogerups ’Verden brænder’-linje og er redaktør på antologien Åbnede og lukkede døre – en antologi om køn i pædagogik.

Carsten Theede

Carsten er cand.mag. i oplevelsesøkonomi og litteraturhistorie fra Aarhus Universitet.

Carsten underviser blandt andet i at lave projekter med social innovation, samskabelse, deleøkonomi og bæredygtig transport. Carsten bruger sin baggrund inden for entreprenørskab og grøn innovation til at undersøge og udfordre, hvad det betyder at leve grønt og bæredygtigt.

Carsten er grøn iværksætter og stifter af Blaffernationen, der udbreder blafferkultur i Danmark ved at kultivere tillid og nysgerrighed. Carsten har lavet Danmarks første officielle blafferstoppesteder, som han arbejder på at udbrede til hele Danmark, og han har været blaffervært på seks tv-programmer med TV2 Lorry.

Gert Kristensen

Gert Kristensen

Gert er fisker og en del af Thorupstrand Kystfiskerlaug. Gert underviser på hav- og fiskerlinjen.

Matilde Lykke

Matilde er cand.scient. i antropologi fra Københavns Universitet.

Matilde laver projektforløb, hvor elevernes egne ideer sættes fri og hvor der skabes personlig udvikling for den enkelte.

Som en del af undervisningen bruger Matilde sin erfaring fra projektudvikling, samskabelsesprocesser og selvledelse – samt antropologi og kulturforståelse. I undervisningen skaber Matilde et rum, hvor modet til bidrage og sætte sig selv på spil vokser frem, og hvor eleverne får konkret erfaring med at omsætte deres ideer til reelle projekter. Matilde er også mindfulnessinstruktør.

Rasmus Thybo Jensen

Ph.d. i filosofi fra Københavns Universitet.

Rasmus beskæftiger sig med at gøre det filosofiske levende og nærværende. Gennem sin undervisning udforsker Rasmus de spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares af videnskaberne eller andre autoriteter.

Rasmus er optaget af, hvordan vi kan opfatte os selv som en del af naturen snarere end hævet over den – og samtidig fastholde, at mennesket har et særligt ansvar over for naturen, os selv og hinanden. Klimaudfordringerne giver mulighed for at reflektere over menneskets rolle i naturen.

Rikke Bakman

Rikke er uddannet ved Det Fynske Kunstakademi og Malmø Tegneserieskole.

Rikke underviser blandt andet i billedkunst, hvor hun tager udgangspunkt i naturen omkring Vester Thorup Højskole og bruger det kreative til både at fremstille det dramatiske i naturen og til at zoome ind på de helt små detaljer. Hun vil undervise i den personlige fortælling som udgangspunktet for det at udtrykke sig kreativt.

Rikke er tegner og forfatter, og hendes værker lægger sig i krydsfeltet mellem litteratur, billedkunst og tegneserie. Rikke er forfatter til den selvbiografiske ”Glimt” (2011), som er én af de første store grafiske romaner på dansk, og Rikke har både fået Ping-prisen og Kulturministeriets Illustratorpris for romanen. Bogen er oversat til flere sprog selvom bogen foregår i et meget lokalt miljø. Hele bogen foregår over en sommerdag ved Vesterhavet set fra et barns blik.