Litteratur

På hovedfaget litteratur kommer du til at arbejde teoretisk og analytisk med forskellige genrer inden for litteraturen. Du vil også får mulighed for at selv at skrive inden for forskellige discipliner som kreativ skrivning, journalistik og prosa.

Vi vil læse, analysere, fortolke og diskutere både danske og udenlandske tekster.

Vi skal se på temaer, tendenser, trends – og se på hvordan litteraturen kan være et politisk redskab til forandring. Hvordan har litteraturen historisk set haft en betydning – og hvad kan litteraturen i dag? Er bogafbrændinger i virkeligheden det største kompliment? Hvad skulle der til for at skrive en roman i dag, som ville blive brændt?

På skriveværkstedet  arbejder vi os ind på skriftens muligheder, og vi arbejder på, at du skal finde din stemme og arbejde med at skrive dig ind på det, der optager dig.

Fagelementer

– Skønlitteratur
– Litteraturhistorie
– Retorik og formidling
– Skriveværksted

TILBAGE TIL DEN KREATIVE LINJE