Litteratur

På hovedfaget litteratur kommer du til at arbejde teoretisk og analytisk med forskellige genrer inden for litteraturen. Du vil også får mulighed for at selv at skrive inden for forskellige discipliner som kreativ skrivning, journalistik og prosa.

Vi vil læse, analysere, fortolke og diskutere både danske og udenlandske tekster.

Formidling og det at udtrykke sig hensigtsmæssigt – både skriftligt og mundtligt – er også en del af litteraturfaget og derfor vil det også være muligt at vælge retorik

Fagelementer

– Skønlitteratur
– Litteraturhistorie
– Retorik og formidling
– Skriveværksted