Pris og tilmelding

Priser for skoleåret 2020

Pris pr. uge for de lange kurser: 1600 kr.

Hvis du vælger at stoppe før forløbet er afsluttet, skal du betale måneden ud samt den efterfølgende måned.

Tilskud til opholdet

Måske giver din kommune tilskud til højskoleophold. Du kan læse mere om mulighederne for tilskud i din kommune på Borger.dk, Legatbogen eller på Højskolerne.

Dagpengemodtagere under 25 år

Er du ledig og under 25 år, kan du få 50 procent af din dagpengesats under et højskoleophold. Det skal afvikles inden for det første halve år af din ledighedsperiode. Du må dog ikke selv have sagt dit job op. Kontakt din A-kasse for at høre nærmere.

Modtagere af kontanthjælp

Kontanthjælpsmodtagere kan eventuelt komme på højskole som led i en handlings- eller aktiveringsplan. Kontakt jobcenteret i din hjemkommune.

Tilmelding til lange kurser

JANUAR 2020 AUGUST 2020