Skolens historie

Vester Thorup Højskole ligger i  landsbyen Vester Thorup i Han Herred, på kanten til Thy, i den vestligste del af Jammerbugt Kommune.

Folkeskole fra 1917-1993

Den gamle skole er fra 1917, oprindeligt med én klasse og en lærerbolig. I 1942 blev der bygget en kommuneskole i røde sten, tre længer med klasselokaler, gymnastiksal og en lærerbolig på 1. sal. Desuden en fritliggende 1. lærerbolig. I 1993 lukkede folkeskolen, og eleverne blev samlet i Thorup-Klim Skole.

Efterskole fra 1995-2012

I 1995 åbnede Vester Thorup Efterskole. En musik- og dramaefterskole. Der var blevet opført en elevfløj med 16 værelser, en spisesal og et institutionskøkken. Den daværende Fjerritslev Kommune solgte bygningerne til den selvejende institution for 1 kr. To af Vester Thorup Højskoles bestyrelsesmedlemmer, Gitte Nielsen og Anders Moltsen, arbejdede i årene 2000-2012 på efterskolen som hhv. lærer og forstander. I perioden blev der lagt nyt tag på hele hovedbygningen, 1. sal blev udnyttet med klasse- gruppe- og fællesrum, gymnastiksalen blev udbygget til det tredobbelte som en multisal, en ny foyer sammenføjede elevfløj og hovedbygning, elevfløjen fik seks nye værelser, og et nyt fysiklokale blev opført, og skolen blev koblet på Fjerritslev Fjernvarme.

Desværre kom der en periode med faldende elevtal, og i 2012 lukkede efterskolen. En lokal gårdejer, Palle Bundgaard Jensen, Gøttrup, købte bygningerne på tvangsauktion.

Asylcenter

I 2015 blev der lavet kontrakt med Udlændingestyrelsen og Jammerbugt Asylafdeling, og uledsagede unge asylansøgere flyttede ind. Den kontrakt udløb 1. maj 2017.

Højskole i Vester Thorup

I 2017 gik en arbejdsgruppe bestående af Anders Moltsen, Berit Inge Johnsen og Gitte Nielsen i dialog med ejeren af bygningerne i Vester Thorup. En dialog, der førte til en betinget købsaftale og en lejeaftale af bygningerne Thorup Strandvej 12-14. Den tidligere forstanderbolig, Thorup Strandvej 10, er ikke med i aftalen.

25. maj 2017 blev der holdt stiftende generalforsamling på skolen, og en bestyrelse blev valgt:

 • Anders Moltsen, formand
 • Berit Inge Johnsen, næstformand
 • Gitte Nielsen, kasserer
 • Bjarne Edelskov Nielsen
 • Henrik Skovgaard Christensen

Der blev stiftet en skolekreds med 65 medlemmer. Bestyrelsen fik pr. 1. maj 2017 adgang til skolens bygninger. Alle klasselokaler, fællesrum, spisesal, køkken, multisal var møblerede og intakte, stort set klar til undervisning efter en oprydning og rengøring.

Med frivillige donationer til maling og med bestyrelsens og frivilliges indsats blev alle værelser malet og klargjort, således at Vester Thorup Højskole kunne afholde sit første korte kursus 16. – 22. juli 2017. De 20 kursister var begejstrede, tre bestyrelsesmedlemmer stod for planlægning, undervisning og afvikling, og kurset gav et pænt lille overskud. Og lyst og vilje til at arbejde videre.

Ved generalforsamlingen d. 11. marts 2018 blev følgende valgt til bestyrelsen:

 • Berit Johnsen, formand
 • Solveig Lauritsen, næstformand
 • Anders Moltsen, kasserer
 • Inga Sand Sørensen, kasserer
 • Gitte Nielsen
 • Tanja Miller
 • Niels Jørgen Pretzmann
 • Susanne Knudsen
 • Elsebet Vibe-Petersen, suppleant
 • Jens Borrits, suppleant

I løbet af 2018 blev der afholdt en del arrangementer og kurser: Gospel workshop d. 10-11. marts, idéværksted d. 9. juni, sommerkursus 15.-21. juni, sommerhøjskole ved havet d. 6.-11. august og endelig Borgermøde d. 25. september.