Undervisning

Vores undervisningstilbud bærer præg af de udfordringer, vi står over for i dag, hvor den helt store udfordring er klimaet.
Alle tre niveauer i skemaet er vigtige og spiller sammen. Det konkrete niveau er det, hvor naturens forskellige aspekter er angivet. Det næste er det kreative niveau, og det øverste er klima og bæredygtighed.
Når alle niveauer er med, er der mulighed for at forstå sammenhængene, at bearbejde viden og at handle.