Værdigrundlag

Vester Thorup Højskole er inspireret af den Grundtvig-Koldske tradition. Dannelsesbegrebet spiller en stor rolle.  Det er afgørende, at eleverne får en bevidsthed om, hvor de kommer fra, hvad de er, og hvad de ønsker af fremtiden, og at denne erkendelse udvikles i fællesskab med andre. Eleverne skal kende deres eget ståsted, både geografisk og personligt, som udgangspunkt for at kunne forholde sig ansvarligt til såvel den nære som den fjerne omverden.

Vi mener, at denne erkendelse bedst opnås i et samspil og et fællesskab med andre unge, som ikke nødvendigvis har samme baggrund som en selv. Derfor lægger vi vægt på mangfoldighed. Vi ser det som en styrke, at der er plads til vidt forskellige holdninger og synspunkter på tværs af etnicitet, religion og kultur, og at den enkelte elev kan udfolde sig i et trygt og forpligtende samvær.

Undervisningen er båret af nysgerrighed, åbenhed og en tæt relation til naturen. I en digital verden, som også er en del af højskolens, ser vi det som en vigtig opgave at give eleverne en bevidsthed om naturen som basis for liv. Højskolen ligger i et naturskønt område tæt på Vesterhavet, og for hele fagtilbuddet gælder det, at vi vil lade os inspirere af naturen, bruge den, møde den, forholde os til den og tage ansvar for den.

Vi ønsker at skabe og understøtte et trygt rummeligt fællesskab, hvor vi tager ansvar for vores nære relationer, vores samfund og for vores miljø og klima.

Vores fokus ligger på at møde eleverne der, hvor de er, give dem plads, inspiration, muligheder, værktøjer og redskaber til at vokse i et kreativt fællesskab.