Bestyrelsen

Bestyrelsen ved Vester Thorup Højskole

Berit Johnsen
Formand

Anders Moltsen
Næstformand

Inga Sand Sørensen
Kasserer

Gitte Nielsen

Susanne Knudsen

Niels Jørgen Pretzmann

Palle L. Nielsen

Formålbeskrivelse for højskolen

Institutionens formål er at drive en højskole inden for rammerne af de gældende regler om folkehøjskoler. Formålet med undervisningen er, at eleverne bliver i stand til at samarbejde på tværs af forskelligheder, at de opnår evne til at udtrykke sig på en kreativ og hensigtsmæssig måde, så de får mulighed for at gøre sig gældende i den løbende demokratiske debat, samt at de bliver bevidste om deres ansvar både på det personlige og det samfundsmæssige plan.

Endelig ønsker vi at give eleverne en bevidsthed om klima og natur som fundament for vores liv.