Bliv medlem af skolekredsen

Bliv medlem af Vester Thorup Højskoles skolekreds!

Skolekredsen er en støttekreds for Vester Thorup Højskole. Som medlem bliver du løbende orienteret om, hvad der sker på skolen, ligesom du bliver inviteret til forskellige arrangementer, enten gratis eller til et beskedent beløb. Som skolekredsmedlem har du også stemmeret til generalforsamlingen.

Bak op om Vester Thorup Højskole ved at melde dig ind i støttekredsen.

Medlemskab koster 100 kr. om året. Regnskabsåret går fra 1. marts. Beløbet indbetales til

  • Klim Sparekasse konto: 9135-0000193453 eller
  • MobilePay: 97 81 36

Skriv “Skolekreds” samt din mailadresse på overførslen.