Yoga, mindfulness og stilhed

Udover den praktiske del af yogafaget, hvor vi laver yoga sammen, så vil du blive introduceret til yogafilosofiens ældgamle indsigter og den moderne mindfulnessforsknings viden om det menneskelige sind.

Gennem praktiske og mentale øvelser vil faget pirre til din nysgerrighed om hvordan mennesket krop og sind spiller sammen, og hvad den menneskelige bevidsthed egentlig er.

Hver undervisningsgang indledes eller afsluttes med eksistentielle eller filosofiske
reflektionsøvelser, som eleverne skal tage del i på egen hånd eller i grupper. I nogle timer vil der blive holdet længere oplæg, mens andre timer vil give mere plads til den enkeltes udforskning af dagens tema.

Hver undervisningsgang indeholder derudover en kropslig praksis – enten
yogaøvelser eller mindfulnesstræning. Både yoga og mindfulness handler om at opøve en grundlæggende praksis og blive tryg ved basale teknikker. For at erfare indsigterne fra de to traditioner, lægger undervisningen vægt på at den kropslige del fylder lige så meget den den reflekterende del. Netop ved at observere vores eget sind i stilhed – kan vi blive klogere på, hvad det vil sige at være menneske og del af et fællesskab.